Jakelukeskusten ja varastojen rooli

Jakelukeskusten ja varastojen rooli

Vaikka varastot ja jakelukeskukset näyttävätkin olevan keskenään vaihdettavissa olevia termejä, niillä on erilaisia ominaisuuksia. Varasto on laitos, jossa tavaroita säilytetään pitkiä aikoja, kun taas jakelukeskuksessa tavaroita säilytetään yleensä lyhyitä aikoja, kun tilauksia täytetään, yleensä päivittäin. Jos toimitusketjussa käytetään vain jakelukeskusta, tuotantoyksiköiden (esim. tuotantolaitosten) olisi edellä esitetyssä kuvassa tuotettava jatkuvasti eriä vähittäiskauppoja palvelevan jakelukeskuksen täydentämiseksi. Pidemmät ja globaalisti suuntautuneet toimitusketjut ovat usein edellyttäneet varastojen käyttöä, joissa tuotantoyksiköiden tuotantoa voidaan varastoida jonkin aikaa ja lähetyksiä koota suuremmiksi kuormiksi, kuten konttikuormiksi. Tällaisia varastoja voidaan sitten käyttää täydentämään jakelukeskuksia, jotka voivat olla melko kaukana toisistaan, yleensä pitkän matkan konttikuljetusten avulla. Tästä on myös etuna lyhyemmät toimitukset, koska vähittäiskaupan tilaukset toimitetaan läheisestä jakelukeskuksesta. On myös mahdollista hyötyä mittakaavaeduista suurempien ajoneuvojen ja korkeampien kuormitusasteiden avulla.

Jätä kommentti