Florida Warranty Deed

Warranty deeds in Florida are used to create, grant, transfer, or release an estate or interest of freehold. Kaikkien Floridassa tapahtuvien kiinteistönluovutusten on oltava kirjallisia, ja niiden on oltava myöntäjän (tai myöntäjän laillisesti valtuutetun edustajan) allekirjoittamia kahden todistajan läsnä ollessa (689.01). Lakisääteinen lomake takuukirjaa varten on Floridan lain (Florida Statutes) 689.02 §:ssä. Takuutodistuksen antaja antaa täyden takuun luovutettavan maan omistusoikeudesta ja puolustaa sitä kaikkien henkilöiden laillisilta vaatimuksilta (689.02). Takuutodistusta käytetään monissa kiinteistökaupoissa Floridassa. Siihen viitataan toisinaan nimellä general guarantee deed.
Jotta takuukirja voidaan kirjata, takuukirjan allekirjoittajan on tunnustettava takuukirjan tekeminen, todistettava se allekirjoittavalla todistajalla tai laillistettava tai varmennettava se siviilioikeudellisella notaarilla, joka kiinnittää virallisen sinettinsä virkailijoiden edessä laissa säädetyllä tavalla (695.03). Valtuuttajan allekirjoitus edellyttää kahta todistajaa; julkinen notaari voi kuitenkin olla yksi todistajista, mutta notaarin on tällöin allekirjoitettava asiakirja kahdesti: sekä notaarina että todistajana. Kuittauksen voi tehdä Floridassa tai toisessa osavaltiossa kuka tahansa Florida Statutes -lain 695.03 §:ssä luetelluista virkamiehistä. Tallennettavaksi esitettävään takuukirjaan on liitettävä tuomioistuimen tai tunnustuksia tekevän virkailijan sinetillä varustettu todistus tunnustamisesta tai todisteesta.
Kiinteän omaisuuden tai kiinteään omaisuuteen liittyvän edun luovuttamista koskeva takuukirja ei ole pätevä ja pätevä lain tai oikeuden mukaan velkojia tai myöhempiä ostajia vastaan arvokasta vastiketta vastaan ja ilman ennakkoilmoitusta, ellei sitä ole kirjattu lain mukaisesti (695.01). Asiakirjojen etusija määräytyy kirjaamisjärjestyksen ja -ajankohdan mukaan. Warranty deeds ja kaikki muut kiinteistöasiakirjat kirjataan piirituomioistuimen virkailijalle siinä piirikunnassa, jossa kiinteistö sijaitsee.

Deeds.com Florida Warranty Deed -lomakkeet on päivitetty niinkin hiljattain kuin perjantaina 19. maaliskuuta 2021

.

Jätä kommentti