DS-2019 Form

Certificate of Eligibility for Exchange Visitor (J-1) Status

DS-2019-lomake (Certificate of Eligibility for Exchange Visitor (J-1) Status) on pakollinen J-1-viisumin hakemiseen, ja se voidaan myöntää vain yhteistyössä vaihto-organisaation (J-1-viisumin sponsorin) kanssa. Yhdysvaltain ulkoministeriö (DOS) on sertifioinut nämä organisaatiot tarkastelemaan harjoittelupaikkaehdotuksia Yhdysvaltain ohjeiden mukaisesti, ja näin ollen ne ovat erittäin vastuullisia harjoittelijoille ja yhdysvaltalaisille isäntäyrityksille.

DS-2019-lomake on esitettävä haastattelutapaamisessa Yhdysvaltain konsulaatissa alkuperäisenä, ja se on esitettävä uudestaan myös myöhemmin, jos halutaan pidentää harjoittelujaksoa tai palata Yhdysvaltoihin. Huomaa, että vaihto-organisaation kanssa työskentelyä koskevaa vaatimusta ei voi mitenkään kiertää.
Luettelo nimetyistä organisaatioista löytyy Yhdysvaltain viranomaisten J-1-vaihtovierailijasivustolta.

DS-2019-lomakkeen antaminen

DS-2019-lomake on numeroitu ja rajoitettu lomake, jota ei voi ladata internetistä tai täyttää sähköisesti. Se myönnetään vasta harjoittelijan ja yhdysvaltalaisen vastaanottavan yrityksen suorittaman aikaa vievän ja monimutkaisen tarkistusprosessin jälkeen.

DS-2019-lomake myönnetään SEVIS-järjestelmän (Student and Exchange Visitor Information System) avulla. Tämän verkkopohjaisen tietokannan avulla sekä Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriö (DHS) että Yhdysvaltain ulkoministeriö näkevät suoraan tiedot Yhdysvalloissa olevista harjoittelijoista. SEVIS sisältää muun muassa tietoja viisuminhaltijan sijainnista, yhdysvaltalaisesta vastaanottavasta yrityksestä ja harjoittelijan oikeudellisesta asemasta. Kun tiedot on syötetty SEVIS-järjestelmään, vaihto-organisaation vastuulle jää näiden tietojen pitäminen ajan tasalla ja niiden muuttaminen tarvittaessa koko viisuminhaltijan Yhdysvalloissa oleskelun ajan. Tietoja saatetaan joutua päivittämään esimerkiksi silloin, kun oleskelua jatketaan tai kun yhdysvaltalainen isäntäyritys vaihtuu.

Jätä kommentti