Sådan laver du en refleksion i Photoshop og tager produktfotos til det næste niveau

Becky Kilimnik
September 23, 2019

Lær at lave en refleksion i Photoshop er en fantastisk måde at få produktfotos til at se livagtige ud på. Med nogle få enkle trin kan du sætte dit produkt på et dramatisk reflekterende glas; med nogle få trin mere kan du skabe illusionen af, at dit produkt sidder i en klar vandpøl.

Få gratis tips til e-handel & produktfotografering

Til Photoshop-vejledningen nedenfor skal du bruge et foto, hvor produktet er i øjenhøjde, som f.eks. billedet af linsen nedenfor. Dette vil gøre det nemt at skabe en refleksion, sammenlignet med at skabe en refleksion af et vinklet objekt, hvilket er langt mere besværligt og kompliceret. Hvis produktet er fotograferet mod en hvid baggrund, er denne proces endnu nemmere.

Sådan laver du en refleksion i Photoshop

 • Sådan laver du refleksioner eller tegner symmetri
 • Sådan tilføjer du en lagmaske
 • Sådan laver du en glasrefleksion
 • Sådan laver du en vandrefleksion

Sådan reflekterer du eller tegner symmetri

Sådan reflekterer du i Photoshop, er du nødt til at skabe symmetri.

Hvordan tegner du symmetri i Photoshop?

Brug funktionen Vend lodret i værktøjet Transformér. Denne funktion skaber et perfekt spejlbillede af dit valg. Derefter bruger du lagmasker til at justere spejlbilledet, indtil det ser realistisk ud.

Sådan tilføjer du en lagmaske

Hvordan tilføjer du en lagmaske i Photoshop? Du kan lave lagmasker ret nemt ved at markere laget og derefter klikke på ikonet Lagmaske nederst i panelet Lag. Vi gennemgår, hvordan du opretter en maske, og hvordan du bruger den til at ændre din refleksion i de nedenstående trin i vejledningen.

Sådan laver du en glasrefleksion i Photoshop

 1. Gør dit lærred større
 2. Selekter dit objekt
 3. Dupliker og vend dit objekt
 4. Skab perfekt symmetri med din refleksion
 5. Føj en lagmaske til
 6. Rens op i skyggerne

Billedet af denne linse er ideelt til en produktrefleksion i Photoshop, fordi produktet ses med hovedet-on, og bunden af linsen hviler langs horisontlinjen.

Trin 1: Forstør dit lærred

Din lærredsstørrelse skal være stor nok til at rumme dit produkts refleksion. Vælg Image > Canvas Size….

I den dialogboks, der vises, skal du klikke på ankerpilen, der peger direkte opad (øverste midterste firkant i ankermatrixen), og indstille lærredshøjden til det dobbelte af den oprindelige højde.

Stræk 2: Vælg dit objekt

I dette særlige billede har billedet en hvid baggrund. Vi ønsker dog ikke at reflektere skyggen, men kun objektet. For at gøre dette skal du bruge værktøjet Magic Wand (som findes på værktøjslinjen i venstre side af programvinduet) og vælge Select Subject (Vælg objekt). Photoshop opretter et valg af dit produkt.

Hvis du har brug for at lave et mere raffineret valg, kan du læse vejledningen om brugen af værktøjet Magisk stav.

Stræk 3: Duplikér og vend dit objekt

Mens dit produkt stadig er valgt, skal du kopiere dit objekt ved at skrive CTRL+C (COMMAND+C på en Mac). Indsæt derefter produktet ved at skrive CTRL+V (COMMAND+V på en Mac). Det isolerede produkt skal automatisk vises i et nyt lag.

Vælg dit nye lag, og duplikér det ved at vælge Lag > Duplikér lag… fra rullemenuen øverst i programvinduet.

Dopkald dit nederste lag i navnet “Original”. Omdøb dit lag 1 til “Reflection”, og omdøb din kopi af lag 1 til “Product”. Sørg for, at laget Refleksion ligger under laget Produkt i dit Lag-panel.

Forsøg flere oplysninger om at arbejde med lag i Begynderguide til brug af Lag.

Stræk 4: Skab perfekt symmetri med din refleksion

Mærk dit Lag Refleksion i Lag-panelet, og vælg Rediger > Transformér > Vend lodret i rullemenuen øverst i programvinduet.

Med Reflection-laget stadig valgt flytter du det vendte produktbillede nedad, så det hviler lige under produktbilledet ved hjælp af værktøjet Flyt i værktøjslinjen til venstre i programvinduet. Du kan gribe fat i billedet med værktøjet og trække det nedad, mens du holder SHIFT nede for at holde billedet korrekt linet op. Du kan også skrive pilen nedad på dit tastatur, mens du holder SHIFT nede, indtil billedet flugter med produktets grundlinje. Denne basislinje bliver din horisont.

Stræk 5: Tilføj en lagmaske

Når produktet og dets spejlbillede er linet korrekt op, skal du oprette en lagmaske for at få spejlbilledet til gradvist at forsvinde. Hvis du vil tilføje en lagmaske til laget Refleksion, skal du klikke på maskeikonet nederst i lagpanelet.

Når din maske er oprettet, skal du sikre dig, at du har valgt din lagmaske (når den er valgt, vil din lagmaske se ud som om, den har en stiplet linje omkring sig i lagpanelet).

I din værktøjslinje skal du indstille din baggrundsfarve til sort og din forgrundsfarve til hvid.

Vælg værktøjet Gradient på værktøjslinjen, og sørg for, at gradienten er indstillet til hvid-sort øverst i programvinduet.

Sørg for, at du stadig har dit Reflection-lagmaske valgt. Start i midten af dit produkt, og tegn en lige linje gennem dit billede til bunden af din refleksion.

Resultatet vil ligne en refleksion.

For at få refleksionen til at se endnu mere realistisk ud, skal du reducere opaciteten af dit Reflection-lag, indtil du kan lide den måde, det ser ud på. Sørg for, at du har valgt laget og ikke masken.

Stræk 6: Ryd op i skyggerne

Vores billede ser ikke helt rigtigt ud, og det skyldes, at skyggerne fra det oprindelige billede bliver kastet bag objektet. Vi skal tænke over, hvordan lyset arbejder med vores refleksion i Photoshop.

For at færdiggøre vores refleksion skal vi fjerne alle skygger undtagen de små skygger, der opstår umiddelbart under objektet. Du kan bruge en blød pensel, der er indstillet til samme farve som baggrunden (i dette tilfælde hvid), og forsigtigt male over alle skygger, der ikke burde være der, i dit oprindelige lag.

Hvordan laver man en vandrefleksion i Photoshop?

 1. Sæt dit lærred op
 2. Opret din refleksion
 3. Opret en vandtekstur i Photoshop
 4. Distort Displacement-lag
 5. Opret et displacement map
 6. Anvend displacement map
 7. Tilføj dybde til dit vand

Føj en krusningseffekt til, så det ser ud, som om objektet sidder på vand. Denne effekt fungerer også godt, hvis du vil skabe et spejlbillede af en person i Photoshop – du kan få din model til at se ud til at stå i eller foran en vandmasse.

Stræk 1: Opsætning af dit lærred

Hvis du opretter et spejlbillede i vand, skal du opsætte dine lag på samme måde, som du gjorde det til et spejlbillede i glas, med et par små forskelle.

Sæt din forgrundsfarve til en mørk, vandig blå farve.

Dobbeltklik på dit baggrundslag for at låse det op, hvis det ikke allerede er låst op. Navngiv laget Original.

Justér lærredets størrelse, så dit billede nu er dobbelt så højt. Sørg for, at Canvas-udvidelsesfarven er indstillet til Background (Baggrund). Husk at indstille ankeret til den øverste midterste kvadrant.

Klik på OK.

Tegn et valg omkring det område af dit billede, som du ønsker at afspejle, ved hjælp af værktøjet Rectangular Marquee fra værktøjslinjen.

Vælg Select > Inverse fra dropdown-menuen øverst på skærmen, eller klik på SHIFT+CTRL+I (SHIFT+COMMAND+I på en Mac) for at vælge den omvendte del af markeringen.

Vælg Rediger > Fyld eller skriv SHIFT+F5 (FN+SHIFT+F5 på en bærbar Mac) for at fylde det omvendte valg med den blå forgrundsfarve.

Vælg Vælg > Omvendt igen fra rullemenuen øverst på skærmen, eller klik på SHIFT+CTRL+I (SHIFT+COMMAND+I på en Mac) for at vælge den omvendte del af markeringen.

Stræk 2: Opret din refleksion

Kopier det markerede område ved at skrive CTRL+C (COMMAND+C på en Mac), og indsæt derefter markeringen ved at skrive CTRL+V (COMMAND+V på en Mac). Det duplikerede valg vises automatisk i et nyt lag.

Nævn det nye lag Reflection, og vend derefter laget lodret, som du gjorde ovenfor med refleksionen i glas, ved at vælge til Rediger > Transformere > Vend lodret fra rullemenuen. Flyt det reflekterede lag nedad, indtil dets top er lige en pixel eller to under bunden af billedet i det originale lag.

Føj derefter, som du gjorde med refleksionen i glas, en lagmaske til laget Refleksion, og mal en sort-hvid gradient inden for masken. Klik på laget Refleksion, og reducer lagets opacitet til ca. 80 %.

Stræk 3: Opret en vandtekstur i Photoshop

I dit dokument skal du oprette et nyt lag ved at vælge Lag > Nyt > Lag… eller ved at skrive SHIFT+CTRL+N (SHIFT+COMMAND+N på en Mac).

Nævn dit nye lag Displacement, og flyt det til toppen af dit Lag-panel.

Fyld laget med hvidt ved at vælge Rediger > Fyld i rullemenuen eller ved at klikke på SHIFT+F5 (FN+SHIFT+F5 på en bærbar Mac) og vælge Hvid ved siden af Indhold i dialogboksen.

Klik på OK.

Vælg Filter > Støj > Tilføj støj… fra rullemenuen øverst i programvinduet.

I vinduet Støj skal du flytte skyderen helt til højre (400 %) i vinduet Støj. Vælg Gaussian under Distribution, og sørg for, at Monochromatic er markeret.

Klik på OK.

Vælg Filter > Pixelate > Crystallize… i rullemenuen øverst i programvinduet. I dialogboksen skal du flytte skyderen, indtil “krystallerne” har omtrent samme størrelse som dem på billedet nedenfor.

Klik på OK.

Vælg Filter > Blur > Motion Blur… i rullemenuen, og indstil vinklen til 0 grader. Juster skyderen, indtil sløret begynder at ligne faktiske vandbølger.

Klik på OK.

Stræk 4: Forvrængning af forskydningslag

Zoom ud af dit dokument, indtil det er i miniatureformat.

Klik på forskydningslaget, og vælg alt indhold i laget ved at vælge Vælg > Alt fra rullemenuen eller ved at skrive CTRL+A (COMMAND+A på en Mac).

Vælg Rediger > Transformér > Perspektiv fra rullemenuen. Tag fat i det nederste venstre hjørne af dit dokument, og træk det til højre, indtil du har opnået et betydeligt perspektiv.

Klik på et vilkårligt værktøj på værktøjslinjen for at få ændringen til at træde i kraft (klik på OK, hvis der vises en dialogboks).

Vælg Rediger > Transformere > Forvrænge i rullemenuen. Tag fat i toppen af laget, og træk det nedad, indtil det flugter med toppen af refleksionslaget (med andre ord, sæt det på linje med billedets horisont).

Klik på et vilkårligt værktøj på værktøjslinjen for at få ændringen til at træde i kraft (klik på OK, hvis der vises en dialogboks).

Stræk 5: Opret et forskydningskort

Husk alle lag undtagen dit forskydningslag ved at klikke på øjenikonet ved siden af lagene.

Vælg Vælg > Alt, eller klik på CTRL+A (COMMAND+A på Mac) i rullemenuen for at vælge hele laget.

Vælg Billede > Beskæring i rullemenuen. Dette fjerner alle ekstra “ting”, der findes uden for artboard-rammen (ellers vil dit displacement map måske ikke være på linje korrekt, når du anvender det).

Vælg File > Save As… fra rullemenuen, eller klik på SHIFT+CTRL+S (SHIFT+COMMAND+S) for at få dialogboksen Save As… frem. Gem dit dokument som Displacement_Map med en .PSD-udvidelse et sted, hvor du nemt kan finde det igen.

Klik på OK.

Stræk 6: Anvend displacement map

Masker Displacement-laget, og gør lagene Original og Reflection synlige. Vælg laget Reflection (Refleksion) i panelet Layers (Lag).

Vælg Filter > Distort > Displace… i rullemenuen.

Ind i dialogboksen skal du indstille din Horisontal skala til en værdi over 10. Du skal muligvis eksperimentere for at finde ud af, hvad der ser bedst ud; jo højere værdi, jo mere fremtrædende vil dine “krusninger” være. Indstil Vertical Scale til 0. Sørg for, at Stretch to Fit og Repeat Edge Pixels er valgt.

Klik på OK.

Et gennemsejlingsvindue vises på din skærm. Vælg det billede, du lige har gemt som dit forskydningsmap, og klik på Åbn.

Du bør nu have en krusningseffekt anvendt på din refleksion

Stræk 7: Tilføj dybde til dit vand

Stræk dit skjulte forskydningslag ned, indtil det er lige under refleksionslaget, og klik på øjenikonet ved siden af laget for at gøre det synligt igen.

Sæt blandingstilstanden for dit Displacement-lag til Overlay.

Du kan derefter justere lagets opacitet, indtil du er tilfreds med resultatet.

Er du klar til at skærpe dine Photoshop-færdigheder? Tjek disse gratis tutorials ud.

Har du ikke tid til selv at lave disse nitty gritty redigeringer? Tag dem fra din tallerken med outsourcing

Skriv en kommentar