ReviewDes serotonin deficit mediate susceptibility to ADHD?

Den begyndende opmærksomhedsunderskud-hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD) i barndommen er karakteriseret ved udviklingsmæssigt uhensigtsmæssige niveauer af hyperaktivitet, impulsivitet og uopmærksomhed. Et kronisk underskud af serotonin (5-HT) ved synapsen kan udløse symptomer på ADHD. Denne gennemgang fokuserer på neuro-anatomiske, eksperimentelle og kliniske farmakologiske beviser samt de genetiske underliggende faktorer for serotoninergisk involvering i ADHD’s ætiologi. Neuro-anatomiske undersøgelser tyder på, at serotonin gennem det orbitofrontal-striatale kredsløb kan regulere adfærdsmæssige områder af hyperaktivitet og impulsivitet i ADHD. Undersøgelser fra dyremodeller af ADHD tyder på et tæt samspil mellem 5-HT og dopaminerge neurotransmissioner. Selektive serotonin-genoptagelseshæmmere samt ikke-stimulerende lægemidler, der virker på 5-HT-systemet, er imidlertid klinisk effektive. De giver mindre alvorlige bivirkninger hos patienter uden risiko for afhængighed. Oral indgift af l-tryptofan, aminosyreprækursor for 5-HT, lindrer ADHD-symptomer betydeligt. I betragtning af ADHD’s multifaktorielle karakter har kandidatgen- og genomdækkende associationsundersøgelser antydet, at serotoninerge genvarianter er forbundet med øget risiko for ADHD, idet hvert locus for sig udøver en beskeden effekt på den samlede risiko.

Skriv en kommentar