Retligt spørgsmål i konkurs i Californien

Selv ud fra det, du skriver, ser det ud til, at banken har en dom mod dig, og at den har udtaget din bankkonto. Det er derfor, at den viser en saldo på nul. Først går pengene til sheriff’s department, som vil opbevare dem i en periode, mens du overvejer at fritage dem. Derefter går pengene til banken.

Det burde ikke påvirke din evne til at rejse. Det kan påvirke din evne til at bruge et kreditkort fra samme bank, og det kan påvirke din evne til at opretholde bankkonti overalt i verden, hvis banken er aggressiv og får kendskab til disse konti.

Med hensyn til selve domsafsigelsen er det sandsynligt, at banken enten har forkyndt en voksen på din sidst kendte amerikanske adresse eller har fået en retskendelse om at offentliggøre stævningen og klagen i et officielt dagblad og derefter har sendt en kopi til denne adresse. Det betragtes som en korrekt forkyndelse. Du kan eventuelt indeksere dit navn på hjemmesiden for retten i det amerikanske amt, hvor du sidst boede, for at se, om der er afsagt domme mod dig, eller få en efterforsker til at gøre det på dine vegne.

Skriv en kommentar