Kleihauer-Betke-test

Syre-elutionstest eller Kleihauer-Betke-test er en semi-kvantitativ blodprøve til påvisning af føtal hæmoglobin (også: hæmoglobin F, HbF) i blodudstrygninger ved hjælp af syre-elution. Føtale hæmoglobinvurderinger foretages for at bestemme eventuelle blødninger hos det nyfødte barn, især for at undgå Rh-inkompatibilitet. Hæmoglobin F-testen anvendes også hos voksne som hjælp til diagnosticering af visse former for anæmi.

Kleihauer-testen HemaFetal er baseret på, at hæmoglobin F (HbF) er resistent over for syreudludning, mens hæmoglobin A (HbA) ikke er syrebestandigt. Når et fikseret blodudstryg dyppes i en syrebuffer, mister de voksne erytrocytter hæmoglobin A i bufferen og beholder kun deres stroma, mens de føtale erytrocytter forbliver intakte. Derfor fremstår de føtale erytrocytter efter HemaFetal-farvning lyserødt eller pink, mens de maternelle erytrocytter fremstår som farveløse “spøgelser”. Procentdelen af føtale røde blodlegemer i moderblodet bruges til at beregne mængden af fosterblødning.

HemaFetal-farvningssættet er en klar til brug og standardiseret farvningsopløsning, som giver en reproducerbar og konstant farvningskvalitet. Filtrering er ikke nødvendig. Sedimentation af uopløste farvepartikler finder ikke sted. En standardiseret udførelse af Kleihauer-Betke-testen med lavt tids- og omkostningsforbrug kan opnås ved brug af den automatiske farvningsmaskine Hemomat.

Alle produktkomponenter i HemaFetal-farvningssættet er klar til brug og CE-certificeret in vitro-diagnostik.

Skriv en kommentar