Florida Museum

Dinosaurerne havde kun været uddøde i omkring ti millioner år, da den eocæne epoke begyndte. Pattedyrene udviklede større kroppe og blev mere forskelligartede i løbet af Eocæn.

Planteædende pattedyr omfattede gamle hovdyr kaldet kondylarter, mens kødædere omfattede en uddød gruppe af hundelignende dyr kaldet creodonts. Otte meter høje kødædende “terrorfugle” herskede også i Eocæn.

Mange grupper af “moderne” dyr optrådte for første gang i Eocæn. Disse omfatter de første medlemmer af ordnerne elefanter, flagermus, hvaler, lige-tåede hovdyr (artiodaktyler) og de ulige-tåede perissodaktyler. Den første hest, Hyracotherium (også kaldet eohippus), dukkede op i eocæn. Den er det tidligste medlem af familien equidae, som omfatter alle uddøde heste og den moderne slægt Equus.

Men selv om vi kan begynde at genkende visse typer pattedyr i Eocæn, såsom kødædere og perissodactyler, har de kun ringe lighed med deres moderne modstykker.

Foto af James St. John/Wikimedia Commons/CC-BY-2.0

Green River-formationen i Utah-Colorado-Wyoming er en udbredt søaflejring fra Eocæn, der er berømt for sine fossiler af fisk fra Eocæn.

Heste, der levede i Eocæn:

Skriv en kommentar