DS-2019 Form

Certificate of Eligibility for Exchange Visitor (J-1) Status

Det er obligatorisk at udfylde DS-2019-formularen (Certificate of Eligibility for Exchange Visitor (J-1) Status) for at ansøge om et J-1 visum, og den kan kun udstedes i samarbejde med en udvekslingsorganisation (J-1 visumsponsor). Disse organisationer er blevet certificeret af det amerikanske udenrigsministerium (DOS) til at gennemgå praktikopholdsforslag i overensstemmelse med de amerikanske retningslinjer, og de er således yderst ansvarlige over for praktikanterne og de amerikanske værtsvirksomheder.

Des DS-2019-formularen skal fremvises ved samtalebesøget på det amerikanske konsulat i original, og den skal også fremvises igen senere for at forlænge praktikopholdet eller for at rejse ind i USA igen. Bemærk venligst, at det på ingen måde er muligt at omgå kravet om at arbejde sammen med en udvekslingsorganisation.
En liste over udpegede organisationer findes på de amerikanske myndigheders websted for J-1 Exchange Visitor.

Udstedelse af DS-2019-formularen

Des DS-2019-formularen er en nummereret og begrænset formular, som ikke kan downloades fra internettet eller udfyldes elektronisk. Den udstedes først efter en tidskrævende og kompleks gennemgangsproces af praktikanten og den amerikanske værtsvirksomhed.

Des DS-2019-formularen udstedes ved hjælp af Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS). Denne webbaserede database giver både det amerikanske Department of Homeland Security (DHS) og det amerikanske udenrigsministerium mulighed for direkte at se oplysninger om praktikanter, der befinder sig i USA. SEVIS indeholder bl.a. oplysninger om visumindehaverens opholdssted, den amerikanske værtsvirksomhed og praktikantens juridiske status. Når oplysningerne er blevet indtastet i SEVIS, bliver det udvekslingsorganisationens ansvar at holde disse oplysninger ajour og om nødvendigt ændre dem under hele visumindehaverens ophold i USA. Det kan være nødvendigt at opdatere oplysningerne, f.eks. i tilfælde af forlængelse af opholdet eller hvis den amerikanske værtsvirksomhed ændres.

Skriv en kommentar