C. difficile-toksinscreening

Dette er en kaskadetest, hvor en positiv PCR for C. difficile-toksingener efterfølges af antigentestning for toksin A og B for at fastslå genekspression, der er forenelig med aktiv C. difficile-sygdom.
Der er tre typiske resultater af testen:
1) PCR negativ: C. difficile ikke påvist, og der foretages ingen yderligere testning.
2) PCR positiv, toksinantigen negativ: Det er mest i overensstemmelse med C. difficile-kolonisering snarere end infektion, selv om infektion er mulig.
3) PCR-positiv, toksinantigen-positiv: Overensstemmende med aktiv C. difficile-infektion.
Det anbefales generelt, at der kun udføres C. difficile-toksinscreening for patienter med > 3 flydende afføringer inden for en 24-timers periode. Da der kan være tale om C. difficile-kolonisering snarere end infektion, bør kun uformede afføringsprøver fra patienter med tegn og symptomer på C. difficile-infektion testes. Betydningen af påvisning af Clostridium difficile og C. difficile-toksin hos spædbørn (
Når en patient er diagnosticeret med C. difficile-infektion, bør det terapeutiske svar være baseret på kliniske tegn og symptomer; der bør ikke foretages en “helbredelsestest”, da patienterne kan forblive koloniseret med toksinproducerende stammer efter helbredelse.

Skriv en kommentar