Zpráva o výzkumuFantomové signály z mobilních telefonů:

Tento článek si klade za cíl objasnit zvláštní fenomén imaginárních signálů mobilních telefonů neboli fantomových telefonních signálů (Phantom Phone Signals, PPS), který je definován jako vnímání telefonního signálu jednotlivcem, který označuje příchozí hovor, zprávu nebo oznámení ze sociálních médií, i když ve skutečnosti žádný takový signál vyslán nebyl. Průzkum mezi 408 občany USA potvrdil, že PPS je velmi rozšířený jev: Téměř 50 % všech respondentů uvedlo, že se s nějakou formou PPS setkává alespoň jednou týdně, a 63 % alespoň jednou měsíčně. Další výsledky ukazují, že intenzita používání telefonu, vlastní nadměrné používání a závislost na telefonu pozitivně souvisí s četností výskytu PPS. Vysvětlení těchto zjištění může spočívat v tom, že chronicky přístupná schémata vyplývající z intenzivního používání telefonu mohou vést k nesprávné interpretaci jiných signálů nebo k benigním halucinacím a že vnímaná důležitost používání telefonu nutí lidi k větší ostražitosti vůči potenciálním signálům telefonu. Potřeba popularity (NFP) se ukázala být silnějším prediktorem PPS než potřeba sounáležitosti, což podporuje předpoklad, že NFP je dobrým prediktorem sociálně vyvolaného chování. Nakonec se přikázané a popisné normy týkající se dostupnosti telefonu přiblížily významu pouze ve svém pozitivním vztahu k prožívání PPS.

.

Napsat komentář