‚Struensee’s memoir on the situation of the King‘ (1772): Kristián VII. dánský

Kristián VII. dánský (1749-1808) byl po celou dobu své dlouhé vlády nepříčetný. Jeho moc si uzurpoval královský lékař Johann Friedrich Struensée (1737-72). V roce 1771 ho král jmenoval tajným ministrem. Struensée převrátil celou správu dánsko-norského království a měl cizoložný vztah s královnou Karolínou Matyldou, sestrou Jiřího III. V lednu 1772 byl zatčen, odsouzen k trestu smrti za levobočka a popraven. Během svého uvěznění napsal paměti o králově stavu, který považoval za způsobený masturbací nebo za její následek. V roce 1906 jej Christiansen interpretoval jako případ dementia praecox, tedy schizofrenie. Nyní se předpokládá, že Christianovo šílenství, stejně jako šílenství Jiřího III (jeho bratrance), mohlo být způsobeno porfyrií – „královskou nemocí“, kterou možná zdědil po své matce, anglické princezně Louise, nebo po svém otci, králi Frederiku V, který zemřel na nemoc, jež zpětně připomíná případ porfyrie.

Napsat komentář