Stojí váš certifikát pravosti za papír, na kterém je vytištěn?

Související téma: Provenience umění: Co to je a jak ji ověřit

Jste umělec, který chce ke svému umění přikládat COA? Jste sběratel, který má otázky ohledně COA? Pravidelně konzultuji všechny aspekty COA. Napište mi na e-mailovou adresu [email protected] nebo mi zavolejte na číslo 415 931 7875 a domluvte si schůzku, pokud máte jakékoli dotazy ohledně toho, zda je COA platný či nikoli, nebo jaké typy informací by měl platný COA obsahovat.

***

Q: Měl by sběratel při koupi uměleckého díla dostat certifikát pravosti (COA)? Nebo by mu měl být certifikát zaslán zvlášť po zakoupení uměleckého díla? Kdo tyto certifikáty vystavuje a podle čeho jsou platné? Ptám se proto, že jsem si koupil dvě limitované edice grafiky v internetové galerii a očekával jsem, že galerie poskytne certifikáty pravosti spolu s uměním. V obou případech poslali umění, ale žádné certifikáty. Galerie uvedla, že mi certifikáty zašle poštou, ale dosud jsem je neobdržel. Prosím tedy o pomoc s pochopením certifikátů pravosti.

O: Pro začátek je třeba vědět, co je certifikát pravosti neboli COA, protože venku kolují nejrůznější COA, pravé i falešné. Doprovázejí všechny druhy umění a nabízejí je galerie, soukromí prodejci, umělci, webové stránky a aukce, zejména online aukce, jako je eBay a LiveAuctioneers. A musíte je vidět PŘED koupí umění, ne až po ní – bez ohledu na to, jaké důvody prodejce uvádí nebo jaké sliby dává. Pokud certifikát pravosti nepochází a není podepsán buď umělcem, který dílo vytvořil, vydavatelem díla (v případě limitovaných edic), potvrzeným zavedeným prodejcem nebo zástupcem umělce (nikoli náhodným prodejcem nebo přeprodejcem třetí strany), nebo uznávaným odborníkem na umělce, je tento certifikát pravděpodobně do značné míry bezvýznamný.

Pravý COA musí obsahovat konkrétní popisné údaje o umění, například o jaké médium se jedná (malba, socha, digitální tisk atd.), jméno umělce nebo vydavatele (nebo obou), přesný název nebo předmět umění, rozměry, podrobnosti o velikosti nákladu, pokud se jedná o limitovanou edici (spolu s konkrétním číslem daného kusu), jména předchozích majitelů (je-li to relevantní) a případně názvy a hesla referenčních knih nebo jiných zdrojů, které obsahují specifické nebo související informace buď o daném uměleckém díle, nebo o umělci, který je vytvořil. Vhodné jsou také obrázky daného uměleckého díla. Měl by být také uveden titul a kvalifikace fyzické nebo právnické osoby, která je autorem a podepsala certifikát, a její kontaktní údaje, přičemž jak kontaktní údaje, tak kvalifikace MUSÍ být ověřitelné.

Formální certifikát pravosti není nezbytně nutný k prokázání pravosti uměleckého díla. Postačí jakákoli platná účtenka, prodejní doklad nebo doklad o koupi buď přímo od umělce, nebo od potvrzeného a zavedeného obchodníka, prodejce, vydavatele nebo zástupce či agenta umělce. Přijatelný je rovněž posudek od uznávané autority nebo odborníka na umělce, který obsahuje prohlášení nebo záruku pravosti. Kdykoli se jedná o pravost, jsou přijatelná pouze přesvědčivá prohlášení o autorství od UZNANÉHO nebo KVALIFIKOVANÉHO odborníka na dané umění a umělce, nikoli neformální prohlášení, názory nebo odhady cen z ruky od kohokoli, kdo náhodou kupuje nebo prodává nebo oceňuje či jinak obchoduje s příležitostnými díly daného umělce.

Opatrnosti zde není nikdy dost. Certifikáty pravosti mohou být problematické; některé jsou v podstatě bezcenné a jiné dokonce podvodné. Mnoho lidí se bohužel domnívá, že umění s COA je automaticky pravé, ale to rozhodně není pravda. Začněme tím, že až na výjimečné případy žádný zákon neupravuje, kdo je či není kvalifikován k vystavování certifikátů pravosti. Neexistuje ani žádný standard, pokud jde o to, jaké typy prohlášení, informací nebo dokumentace musí COA obsahovat. Jinými slovy, COA může napsat kdokoli, ať už je k tomu kvalifikovaný, nebo ne. Jako by to nestačilo, bezohlední prodejci někdy falšují oficiálně vypadající dokumenty nebo certifikáty pravosti a používají je buď k prodeji naprostých padělků, nebo ke zkreslování informací o existujících uměleckých dílech jako o významnějších nebo cennějších, než ve skutečnosti jsou. V dnešní době si každý může koupit atraktivní šablony COA online a jednoduše vyplnit prázdná políčka. Aby toho nebylo málo, nesmyslné nebo falešné certifikáty COA se vydávají již desítky let, takže nepředpokládejte automaticky, že například certifikát COA z roku 1955 je pravý jen proto, že je starý.

Vaše konkrétní situace nezní dobře, protože prodejce tvrdí, že umělecká díla mají certifikáty pravosti, ale zatím je neukázal ani neposlal. V tuto chvíli je pravděpodobně nejrozumnějším postupem pokusit se získat peníze zpět. Znovu opakuji – od nynějška se ujistěte, že jste viděli všechny informace a dokumentaci, které prodejce tvrdí, že má, PŘED koupí umění. Mějte na paměti, že pokud je k uměleckému dílu údajně přiložen certifikát pravosti, nejenže byste měli mít možnost si jej předem celý prohlédnout, přečíst a zkontrolovat a potvrdit, že je skutečně platný, ale měl by také doprovázet umělecké dílo při jeho převzetí. Nikdy jednoduše nepřijímejte sliby nebo tvrzení prodejce jako pravdivé, aniž byste si nejdříve prohlédli důkazy a ověřili si je. A vždy se ujistěte, že máte záruku vrácení peněz.

Níže uvádíme několik dalších pokynů, které byste měli mít na paměti, když vám někdo řekne, že umělecké dílo má certifikát pravosti:

* Především si vždy prohlédněte, přečtěte, pochopte a potvrďte všechny informace obsažené v jakémkoli certifikátu pravosti PŘED koupí uměleckého díla.

* Všechny certifikáty pravosti musí být originální dokumenty, vlastnoručně podepsané umělci nebo ověřovateli – NE fotokopie. Je známo, že nepoctiví prodejci berou legitimní certifikáty, různě je upravují, fotokopírují a pak je používají k „ověření pravosti“ uměleckých děl, k jejichž ověření nikdy nebyly určeny.

* Pravý certifikát pravosti musí plně a přesně popisovat umělecké dílo, jehož pravost ověřuje, mimo jiné včetně velikosti díla, média (malba, akvarel, limitovaná edice tisku atd.), data, názvu, tématu, velikosti edice (včetně konkrétního čísla daného díla) atd. Nemělo by být pochyb o tom, že COA popisuje jedno a pouze jedno umělecké dílo – to, o jehož koupi uvažujete.

* Za důkaz či ověření, že se jedná o dílo daného umělce, lze považovat i originální účtenky přímo od umělců nebo od uznávaných galerií, které umělce zastupují nebo byly známy jejich zastupováním. Dopisy nebo korespondence přímo od umělců, které zmiňují, odkazují nebo popisují dané umění, lze rovněž považovat za ověření pravosti.

* Pokud je umění určeno k prodeji online, vyžádejte si a prostudujte si kompletní COA nebo nabízenou dokumentaci, nikoliv pouze její část. Nechte si od prodejce zaslat e-mailem fotografie nebo skeny kompletních dokumentů, nikoliv pouze jejich části.

* Jakákoliv podmíněná prohlášení, která se v certifikátu pravosti vyskytují, jako například „podle našeho uváženého názoru…“ nebo „domníváme se, že…“, jsou varovným znamením, že v lepším případě je umění pouze připsáno umělci (což není COA) a v horším případě, že může jít o padělek. Jediný platný certifikát pravosti je vlastnoručně podepsaný uznávaným odborníkem na daného umělce, který přesvědčivě uvádí, že je dílem umělce, jehož podpis nese.

* Platný certifikát pravosti by měl obsahovat ověřitelný doložený důkaz, odkazy, vysvětlení nebo důkazy, proč je dílo pravé.

* Pokud máte k certifikátu pravosti nějaké otázky, obraťte se na osobu, která je jeho autorem, a získejte odpovědi PŘED koupí díla. Vždy se také doporučuje kontaktovat prodejce a vyžádat si jeho odpověď.

* Pokud certifikát pravosti neobsahuje kontaktní údaje na autora nebo podpis není identifikovatelný, pak koupí uměleckého díla riskujete.

* Pokud kontaktní údaje na certifikátu pravosti již nejsou platné nebo jsou zastaralé, kontaktujte současnou autoritu nebo odborníka na daného umělce. Pokud je autorem certifikátu známá, uznávaná a respektovaná autorita na umělce (žijící nebo jiná), je to s velkou pravděpodobností dostatečný důkaz, že je umění pravé, bez ohledu na to, jak dávno byl certifikát napsán.

* Prohlášení, že umělecké dílo je pravé, NENÍ platným důkazem pravosti, pokud není podepsáno známou a uznávanou autoritou na daného umělce. Kvalifikace této autority by měla být buď uvedena na certifikátu, nebo by měla být jinak přístupná, dostupná v referencích nebo na internetu a snadno vyhledatelná a ověřitelná.

* Certifikát s nedostatečnými kontaktními údaji na osobu nebo společnost, která prohlášení činí, nebo pouze s neidentifikovatelným či nečitelným podpisem nemusí být nutně platný. Nečitelné podpisy nebo neúplné kontaktní údaje nejsou přijatelné. Podepsaný, zdroj a původ COA musí být dohledatelný, aby bylo možné potvrdit veškerá prohlášení o umění.

* Certifikáty pro umění slavných umělců, kteří vytvořili velké množství uměleckých děl, jako jsou Warhol, Picasso, Chagall nebo Miro, by měly obsahovat přesné názvy uměleckých děl, názvy referenčních knih, které uvádějí umělecká díla, data, kdy byla díla vytvořena, jména vydavatelů (u limitovaných edic), velikosti vydání (u limitovaných edic) a přesné rozměry uměleckých děl. Vhodné je také uvést jména předchozích majitelů, jména obchodníků nebo galerií, které umění v minulosti prodávaly, informace o aukcích, kde bylo umění prodáno, vyobrazení umění a další důležité informace, které přímo vypovídají o historii a pravosti umění.

* VŠECHNY limitované tisky Warhola, Picassa, Chagalla, Mira a mnoha dalších slavných nebo známých umělců jsou zdokumentovány v knihách zvaných catalogues raisonne. Pokud pro daného umělce existuje katalog raisonne, MUSÍ být na certifikátu pravosti uvedeno příslušné katalogové číslo nebo záznam o daném uměleckém díle.

* Kdykoli certifikát pravosti nesplňuje všechny výše uvedené požadavky, považujte se při koupi uměleckého díla za vystavené riziku.

(art by Tsherin Sherpa)

Napsat komentář