ReviewDoes serotonin deficit mediate susceptibility to ADHD?

Nástup poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) v dětství je charakterizován vývojově nepřiměřenou úrovní hyperaktivity, impulzivity a nepozornosti. Chronický deficit serotoninu (5-HT) na synapsi může vyvolat příznaky ADHD. Tento přehled se zaměřuje na neuroanatomické, experimentální a klinické farmakologické důkazy, jakož i na genetické základy účasti serotoninergního systému v etiologii ADHD. Neuroanatomická šetření naznačují, že serotonin prostřednictvím orbitofrontálně-striatálního okruhu může regulovat behaviorální oblasti hyperaktivity a impulzivity u ADHD. Studie na zvířecích modelech ADHD naznačují úzkou souhru mezi 5-HT a dopaminergní neurotransmisí. Klinicky účinné jsou však selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a také nestimulační léky působící na systém 5-HT. U pacientů vyvolávají méně závažné nežádoucí účinky bez rizika vzniku závislosti. Perorální podávání l-tryptofanu, aminokyselinového prekurzoru 5-HT, významně zmírňuje příznaky ADHD. Vzhledem k multifaktoriální povaze ADHD naznačují studie kandidátních genů a celogenomové asociační studie, že varianty serotoninergních genů jsou spojeny se zvýšeným rizikem ADHD, přičemž každý lokus zvlášť má na celkové riziko mírný vliv.

.

Napsat komentář