Pracovní povolení J-2

Pokud máte imigrační status J-2, je možné požádat Úřad pro občanství a imigraci USA – zkráceně USCIS – o doklad o povolení k zaměstnání, běžně označovaný jako karta EAD. Účelem pracovního povolení J-2 NENÍ financovat životní náklady vašeho manžela/manželky, ale spíše vám umožnit realizovat vaše osobní nebo profesní zájmy a také kulturní příležitosti pro vaši rodinu.
Doba vyřizování na USCIS může být značná a nemůžete začít pracovat, dokud neobdržíte EAD.
Začněme tedy!
Nejprve musíte být v USA a mít status J-2 v době, kdy žádáte o pracovní povolení.
Budete muset vyplnit dva vládní formuláře spolu se sedmi podpůrnými dokumenty. Nemějte obavy! Kontrolní seznam dokumentů a další důležité informace najdete na webových stránkách ISSO. A z vlastní zkušenosti mohu říci, že když moje žena žádala o pracovní povolení J-2, našla tam všechny informace potřebné k úspěšnému podání žádosti.
Prvním dokumentem je originál formuláře G-1145, který umožňuje USCIS informovat vás o přijetí vaší žádosti.
Druhým dokumentem, který budete potřebovat, je originál žádosti na formuláři I-765. Pomocí tohoto formuláře můžete také požádat o přidělení čísla sociálního zabezpečení USA. pokud jej ještě nemáte. K nástupu do zaměstnání budete kromě EAD potřebovat i SSN.
Dále se krátce podíváme na vaše podpůrné dokumenty. Všechny konkrétní pokyny naleznete na webových stránkách ISSO.
Nejprve budete potřebovat kopie všech současných a předchozích formulářů DS-2019 pro vás i vašeho manžela/manželku J-1. Ujistěte se, že jste podepsali spodní část každého formuláře.
Musíte také zaslat kopie stránek s biografickými údaji z cestovního pasu pro vás a vašeho J-1 manžela/manželku. Oba pasy musí být platné nejméně 6 měsíců do budoucna.
Dalšími položkami jsou fotokopie posledních stránek vašich víz J-1 a J-2 (pokud jste z Kanady, nebudete je mít, protože jste osvobozeni od vízové povinnosti).
Budete také potřebovat kopie posledního záznamu o příletu vašeho a vašeho manžela/manželky na formuláři I-94.
USCIS bude také potřebovat dvě fotografie ve stylu amerického pasu pouze pro vás. Fotografie nesmí být v době odeslání žádosti starší než 30 dní.
Kromě toho budete potřebovat stručný průvodní dopis, ve kterém vysvětlíte, proč žádáte o pracovní povolení. Podívejte se na vzorový dopis na našich webových stránkách.
V neposlední řadě musíte USCIS zaplatit poplatek. Platit můžete osobním šekem, certifikovaným bankovním šekem nebo peněžní poukázkou. ISSO nedoporučuje používat kreditní kartu kvůli nahlášeným problémům. Konkrétní výši poplatku najdete na našich webových stránkách.
Před odesláním žádosti na USCIS překontrolujte, zda máte vše připraveno! USCIS může vaši žádost zamítnout, pokud není žádost ve všech ohledech úplná, včetně chybějících stránek a/nebo podpisů.
Úřad ISSO důrazně doporučuje využít kurýrní službu, jako je FedEx nebo UPS, která zaručí doručení a poskytne vám sledovací číslo.
A nezapomeňte – znovu se podívejte na webové stránky ISSO, kde najdete informace o tom, co můžete očekávat po odeslání své žádosti.

.

Napsat komentář