Pojmem závěr

Závěr je konec problému, kterým je vymezen a upřesněn. Často se k závěru dospívá po projednání tématu, kdy se po debatě problém vyjasní a uzavře se v závěru jako syntéza, které jsou obecně stručné a přesné a ukazují základní body, na kterých bylo dosaženo shody.

Ve výzkumné práci je běžné po stanovení hypotézy, kterou jsem se snažil dokázat, ukončit práci vlastním závěrem o dosažených výsledcích, přičemž se synteticky odkazuje na kroky, kterými se k němu dospělo a které jsou zahrnuty do teoretického rámce. Ten, kdo čte závěr, musí být schopen si udělat představu o provedené studii a získaných výsledcích, ale nejedná se o shrnutí, kde jsou doslovně vyňaty části toho, co již bylo citováno v textu, ale o logické propojení předložených údajů, které ukazuje, že získaný výsledek je vyňat z toho, co bylo předloženo.

V logice je závěr úvahy konečná věta získaná z premis, která tvrdí něco nového, přičemž vychází z údajů již známých v předchozích větách.

V literatuře se závěr shoduje s rozuzlením děje příběhu, po začátku nebo úvodu a jádru problému.

Výraz závěr se používá také prostě jako konec, jako ukončení něčeho konečného, například když se řekne „jeho život skončil“ nebo „dílo je dokončeno“ nebo „manželství skončilo rozvodem“.

Závěr je ukončení děje příběhu, po začátku nebo úvodu a jádru problému.

Napsat komentář