Oznámení: Národní týden informovanosti o neplodnosti, 23.-29. dubna 2017

23.-29. duben je Národním týdnem informovanosti o neplodnosti a jeho cílem je zvýšit povědomí o neplodnosti, která postihuje reprodukční systém žen i mužů (1). Obecně je neplodnost definována jako neschopnost párů dosáhnout těhotenství po ≥ 1 roce snažení (1). Avšak vzhledem k tomu, že je známo, že plodnost u žen s věkem postupně klesá, někteří poskytovatelé hodnotí a léčí ženy ve věku ≥ 35 let po 6 měsících pohlavního styku bez použití antikoncepce (1). Mezi příčiny neplodnosti patří genetické abnormality, některá akutní a chronická onemocnění, expozice určitým toxinům v životním prostředí, kouření a nadměrné užívání alkoholu (2).

V letech 2011-2013 přibližně 1,6 milionu (6 %) vdaných žen ve věku 15-44 let ve Spojených státech uvádělo potíže s otěhotněním (3). Přibližně 4 miliony (9 %) mužů ve věku 25-44 let uvedlo, že se oni nebo jejich partnerka během svého života obrátili na lékaře s žádostí o radu, vyšetření nebo léčbu neplodnosti (4). Neplodnost může přispívat ke stresu, úzkosti a depresi u párů, které se snaží otěhotnět, a léčba může být lékařsky invazivní a nákladná. Kromě toho může být léčba neplodnosti spojena se zdravotními problémy žen a dětí, které z ní vzejdou (2), zejména těmi, které souvisejí se zvýšeným rizikem vícečetného těhotenství.

CCDC ve spolupráci s partnery vypracovalo Národní akční plán veřejného zdraví pro odhalování, prevenci a léčbu neplodnosti, který identifikuje možnosti prevence a snížení neplodnosti a zlepšení výsledků u párů podstupujících léčbu neplodnosti. Další informace týkající se neplodnosti jsou k dispozici na adrese https://www.cdc.gov/reproductivehealth/Infertility/index.htm. Informace o Národním týdnu informovanosti o neplodnosti jsou k dispozici na ikoně http://www.resolve.org/national-infertility-awareness-week/home-page.htmlexternal.

.

Napsat komentář