Osobnost zvěrokruhu narozeniny 30. července

Osobnost zvěrokruhu narozeniny 30. července robustní průzkumník

vidící za hranice materiálního

Cesta vpřed je:

pochopit, že zaměření na materiální uspokojení bez duchovního rozměru je receptem na frustraci, osamělost a neštěstí, ať už jste jakkoli bohatí nebo úspěšní.

30. července :

23. listopadu až 21. prosince

Pokud si budete vzájemně poskytovat dostatek prostoru a věrnosti, může být tento vztah dynamický a vzrušující.

30. července Zvěrokruh Štěstí:

Postarat se o svou duši

Šťastní lidé chápou, že když zapomínají věnovat pozornost své duši, stávají se nervózními, vystresovanými a bojácnými, čímž blokují možnost štěstí. Pečujte o svou duši tím, že si budete užívat prostých radostí života.

Lidé narození 30. července zvěrokruhu bývají praktičtí a přízemní jedinci. Stanovují si ambiciózní materiální cíle a rádi zkoumají všechny aspekty fyzického světa. Jsou smyslní a robustní, často se cítí dobře ve svém těle a jejich rázné a sebevědomé vystupování je obvykle vynese na vrchol kariéry. Velmi jim záleží na penězích a postavení a na všech výsadách a potěšeních, které jim mohou přinést.

Přestože přátelé a rodina budou často na druhém místě za materiálními cíli, jejich vztahy jsou vedeny se stálou vyrovnaností a zájmem o fyzickou a citovou pohodu přátel a blízkých. V jednání s druhými jsou spravedliví a etičtí a téměř vždy drží své slovo. Nesnášejí jakékoliv hry a dokážou být mimořádně štědří, pokud jde o jejich hmotný majetek. Jedním z důvodů, proč věnují tolik energie zvyšování své výdělečné síly, je vlastně to, že je těší, když mohou svým blízkým nabídnout materiální podporu.

Přes jejich morálku, spolehlivost a velkorysost mají jejich cílevědomé ambice tendenci vylučovat uznání důležitosti osobního citového a duchovního naplnění. Pokud se nenaučí pěstovat zájem o svůj psychický růst, budou jim jakákoli vítězství dosažená v materiálním světě připadat podivně prázdná. Mezi třiadvacátým a třiapadesátým rokem věku je v jejich životě kladen důraz na praktičnost a vzhledem k tomu, že jsou již nyní zaujatí materiálem, je zásadní, aby se snažili vidět za hranice materiálního světa, který mají tak rádi. Po padesátém čtvrtém roce života nastává zlom, který zvýrazňuje jejich rostoucí potřebu intimních vztahů, tvořivosti a harmonie.

Tito mimořádně silní jedinci jsou především motivováni touhou dosáhnout v životě konkrétního pokroku a mají veškerou rozhodnost a hvězdnou kvalitu, kterou k úspěchu potřebují. Jejich cesta za úspěchem však bude podstatně šťastnější a přínosnější, pokud se naučí oceňovat a přikládat vysokou hodnotu věcem, které si v životě za peníze nekoupí.

Na temné straně

Materialističtí, přízemní, potlačovaní

Nejlepší

Šlechetní, smyslní, ambiciózní

Láska 30. července zvěrokruhu: Solidní spolehlivost

Lidé narození 30. července zvěrokruhu jsou často vřelí, smyslní a zábavní a mají sklon k velmi aktivnímu společenskému životu. Po navázání vztahu dokážou být neuvěřitelně věrní, spolehliví a podporující. Musí si však dávat pozor, aby svého partnera nezanedbávali nebo v něm nevzbudili pocit, že jsou až na druhém místě kvůli penězům, postavení a hmotnému prospěchu.

Zdraví 30. července zvěrokruhu:

Lidé narození v tento den jsou často velmi fyzicky uvědomělí, a pokud sami nevynikají ve sportu, často se o něj zajímají. Pravděpodobně budou pravidelně cvičit a zdravě se stravovat, a pokud budou dbát na to, aby to nedotáhli do extrémů, jejich životní styl, při kterém dbají na své tělo, jim udrží energii a dobrou náladu. Největším zdravotním rizikem pro ně není konkrétní nemoc, i když mohou být náchylní ke svalovým problémům, vysokým horečkám a náhlým onemocněním, ale jejich sklon zanedbávat ve svém životě důležitost duchovní, emocionální, mentální a intuitivní reality. Potřebují pochopit, že štěstí a úspěch mohou zažít pouze tehdy, když jsou všechny aspekty jejich života – jejich mysl, tělo, srdce a duše – v rovnováze. Bylo by pro ně nesmírně prospěšné najít způsob, jak tyto čtyři klíčové oblasti svého života pravidelně obnovovat a posilovat. K hledání této rovnováhy je povzbudí nošení, meditace a obklopování se zelenou barvou.

Kariéra podle zvěrokruhu 30. července:

Praktické nadání těchto lidí v kombinaci s jejich cílevědomostí je předurčuje ke kariéře v oblasti financí a obchodu, stejně jako ve sportovní oblasti. Jejich vysoce vyvinutá a zvídavá smyslnost je může vybavit i pro úspěch v umění jako malíře, hudebníka, spisovatele, herce nebo sběratele umění. Mezi další povolání, která by je mohla oslovit, patří pohostinství a volnočasové aktivity.

30. července Osud podle zvěrokruhu: Životní osud: Podporovat a obohacovat život druhých

Životní cesta lidí narozených v tento den je naučit se otevřít citovým a duchovním zážitkům. Jakmile se naučí lépe si uvědomovat sami sebe, jejich osudem je najít způsoby, jak podporovat a obohacovat životy druhých.

Myšlenka síly zvěrokruhu 30. července:

„Udělat si čas na odpočinek je můj dar sobě i svému duchu“

Zvěrokruh 30. července

Symboly zvěrokruhu 30. července:&

Zvěrokruhové znamení: Lva

Vládnoucí planeta:

Symbol: Slunce, individuální

Symbol: Lva

Vládce data narození: Jupiter, filosof

Karta tarotu: Císařovna (tvořivost)

Příznivá čísla: 1, 3

Šťastné dny: Šťastné barvy: neděle a čtvrtek, zvláště když tyto dny připadají na 1. a 3. den v měsíci

Šťastné barvy: Žlutá, fialová, oranžová

Narozeninový kámen: Rubín

Napsat komentář