Narozeniny 27. června Osobnost

Narozeniny 27. června Osobnost zvěrokruhu ochranitelského přesvědčení

vypořádání se s kritikou

Je třeba:

pamatovat si, že konstruktivní kritika může být nesmírně užitečná, protože vám pomůže učit se, zlepšovat a dolaďovat své strategie.

27. června :

21. března až 20. dubna

Oba máte silnou vůli a pytle energie; to může vytvořit žhavý, ohnivý, ale intenzivně obohacující vztah.

27. června Zvěrokruh Štěstí:

Otevřete oči a uši

Musíte prozkoumat nové možnosti, pokud chcete mít štěstí. Lidé, kteří mají štěstí, vždy touží po zkušenostech, vědomostech a nových poznatcích, protože se naučili, že nakonec najdou něco úžasného.

Lidé narození 27. června zvěrokruhu bývají ostražití, pilní a velmi schopní bránit sebe a své zájmy před útoky. Jsou soutěživí, cílevědomí a přesvědčiví,

a ti, kdo se odváží kritizovat nebo polemizovat s jejich přesvědčením, se mohou ocitnout mimo své možnosti.

Cítí, že je jejich povinností vést a v případě potřeby nutit ostatní, aby se řídili stejným nekompromisním morálním přesvědčením, jaké sami zastávají. Hluboká empatie, kterou pociťují k těm méně šťastným, v nich vzbuzuje prudké ochranitelské instinkty a horoucí touhu dosáhnout zlepšení společnosti. Taková neochvějnost má však i své nevýhody: mají sklon k nepružnosti a přehnané defenzivě, když se jim druzí snaží předestřít svůj názor nebo je kritizovat. Pokud k tomu dojde, jejich oblíbenou reakcí je stáhnout se do sebe a uzavřít se přitom všem a všemu.

Emoce a rodinné záležitosti je mohou zaměstnávat až do poloviny dvacátých let a měli by využít příležitosti, aby se stali citlivějšími k pocitům druhých. Ačkoli mohou působit sebejistě, mohou zjistit, že pevná sebedůvěra, kterou hledají, se dostaví až po pětadvacátém roce života. V těchto letech je důležité, aby si zachovali otevřenou mysl a srdce a vyhnuli se přílišné defenzivě nebo nepružnosti ve svém přesvědčení, což by mohlo vyvolat zbytečné rozpory ve vztazích a problémy v pracovním životě. Po pětapadesátém roce života se stávají praktičtějšími, analytičtějšími a náročnějšími. Zůstat zvídavý a otevřený je v tomto období klíčem k jejich štěstí a úspěchu.

Samostatnost těchto lidí může také znamenat, že propásnou příležitosti k rozvoji nových aktiv nebo vztahů. Pro jejich psychologický vývoj je zásadní, aby zůstali otevření debatám, které jejich jednání vyvolá, protože naučit se větší vstřícnosti je klíčem k jejich osobnímu štěstí a naplnění. Odemkne to jejich intuici a poskytne jim to inspiraci, kterou potřebují k naplnění své progresivní touhy po skutečném a významném zlepšení lidských podmínek.

Na temné straně

Pružní, obranářští, izolovaní

Nejlepší

Přesvědčiví, ochranitelští, cílevědomí

Láska podle zvěrokruhu 27. června: Lidé narození 27. června zvěrokruhu jsou často věrnými a oddanými partnery a také milujícími rodiči. Přestože si snadno získávají přátele a přitahují obdivovatele, mohou mít kolísavé nálady a rychle se urazit při jakékoli formě kritiky a tato kolísavá dojemnost může negativně ovlivnit jejich vztahy.

Zdraví 27. června zvěrokruhu: Lidé narození v tento den mají tendenci být nepružní na duchu i na těle, což se může projevit fyzickými potížemi, jako jsou bolesti kloubů, zad, ischias a bolesti hlavy. Velmi by jim prospěly všechny formy protahování, jako je jóga a tanec, nebo jakákoli forma cvičení, která je povzbuzuje k větší pružnosti. Co se týče stravy, potřebují optimalizovat příjem zdraví prospěšných živin. Kromě toho musí dbát na to, aby do svých jídelních plánů zahrnovali širokou škálu potravin a neopakovali týden co týden stejný jídelníček. Nošení, meditace a obklopování se žlutou barvou je povzbudí k větší otevřenosti, optimismu a sebevědomí.

Kariéra zvěrokruhu 27. června: Lidé narození v tento den mohou projevovat své humanitární zájmy v různých profesích, včetně ošetřovatelství, učitelství, terapie, sociální práce nebo charitativní činnosti. Případně se mohou rozhodnout šířit své poselství otevřeněji prostřednictvím umění v oblasti hudby, herectví nebo psaní, ačkoli jejich divadelní stránka spojená s idealismem je může vést také do politiky.

Osud zvěrokruhu 27. června: Životní dráha lidí narozených v tento den spočívá v tom, že se naučí být otevřenější v přístupu k lidem a situacím. Jakmile se stanou flexibilnějšími, jejich osudem je věnovat svou značnou energii pomoci a inspiraci druhým.

Myšlenka síly zvěrokruhu 27. června:

„Mé chápání je jasné, ale mé názory jsou flexibilní“

Zvěrokruh 27. června

Symboly zvěrokruhu 27. června &:

Zvěrokruhové znamení: Symbol: Měsíc, intuitivní

Symbol: Raka

Vládce data narození: Vládce: Mars, bojovník

Karta Tarot: (vnitřní síla)

Příznivá čísla: 6, 9

Šťastné dny: Pondělí a úterý, zvláště když tyto dny připadají na 6 a 9 v měsíci

Šťastné barvy: Smetanová, vulkanická červeň, bílá

Narozeninový kámen: Květiny: perla

Napsat komentář