Matt & Andrej Koymasky – Famous GLTB – Orestes & Pilades

Orestes a Pylades
(mýtus) Řecko

Hrdinové

Orestes je hrdinou cyklu Oresteia.

Orestes a Pylades byli v řecké kultuře synonymem věrné a celoživotní lásky. Jejich příběh je nejčistším přátelstvím bez existujících dokladů o tom, že by k sobě měli vztah jako samostatné osoby, spíše než že by Pylades, mladší z nich, byl Orestovým alter egem či bratrem. Přátelili se od dětství a mnoho toho vykonali společně, například zabili Klytemnestru (Klytemnestru), matku Oresta a Elektry.

Fokis uchovává z raných dob vzpomínku na spojení Oresta a Pylada, kteří si vzali boha za svědka vášně mezi nimi a pluli spolu životem jako na jedné lodi. Oba společně usmrtili Klytemnestru, jako by oba byli Agamemnónovi synové, a Egista zabili oba. Trestem, který Oresta stíhal, trpěl Pyladés víc než jeho přítel.

Stál při něm, když byl odsouzen, ani neomezovali své něžné přátelství hranicemi Řecka, ale pluli až k nejvzdálenějším hranicím Skythů – jeden byl nemocný, druhý mu sloužil. Když připluli do taurské země, hned se setkali s matrikovými běsy, a zatímco barbaři stáli kolem dokola, Orestes padl a ležel na zemi, zachvácen svou obvyklou mánií, zatímco Pyladés „stíral pěnu, ošetřoval jeho tělo a přikrýval ho svým dobře tkaným pláštěm“ – choval se nejen jako milenec, ale i jako otec.

Když bylo rozhodnuto, že jeden má zůstat, aby byl usmrcen, a druhý má jít do Mykén vyřídit dopis, každý chce zůstat kvůli tomu druhému v domnění, že zachrání-li život svého přítele, zachrání tím život svůj. Orestés odmítl dopis převzít s tím, že Pyladés je hoden ho nést, chová se spíše jako milenec než jako milovaná osoba. „Neboť,“ řekl, „zabití tohoto muže by pro mne bylo velkým zármutkem, neboť já jsem příčinou těchto neštěstí“. A dodal: „Dej mu tu desku, neboť (obraceje se k Pyladovi) pošlu tě do Argosu, aby ti bylo dobře; pokud jde o mne, ať mne zabije, kdo chce.“

Taková láska je vždycky taková; když totiž od chlapeckých let vyrostla vážná láska a ve věku rozumu dospěje, dlouho milovaný objekt opětuje vzájemnou náklonnost a je těžké určit, kdo je milenec kterého, neboť – jako od zrcadla – náklonnost milence se odráží od milovaného.

.

Napsat komentář