Legendy Ameriky

Pequotská válka

~~~~

Pequotská válka byl ozbrojený konflikt vedený mezi kmenem Pequotů a aliancí kolonií Massachusettského zálivu, Plymouthu a Saybrooku s jejich americkými indiánskými spojenci – kmeny Narragansettů a Moheganů. V této době byl kmen Pequotů soustředěn podél řeky Temže v dnešním jihovýchodním Connecticutu a s rozšiřováním kolonistů na západ začaly vznikat třenice.

Válka byla vyvrcholením mnoha konfliktů mezi kolonisty a indiány, včetně majetkových sporů, poškozování indiánské úrody dobytkem, soupeření o loviště, prodeje alkoholu indiánům a nepoctivých obchodníků. Napětí vyvrcholilo v červenci 1636, kdy Pequoti zabili nepoctivého obchodníka jménem John Oldham.

V důsledku toho řada osadníků požadovala, aby Pequoti byli za vraždu potrestáni, a massachusettský guvernér John Endicott začal shromažďovat domobranu. Vojáci se spojili s kmeny Moheganů a Narragansettů, kteří s Pequoty soupeřili.

Koncem srpna zahájila domobrana výpravu proti Block Islandu, součásti Rhode Islandu, a před vypálením vesnice a úrody zabila 14 indiánů. V následujícím roce následovala řada potyček, až v květnu 1637 kolonisté zaútočili na pequotskou vesnici na řece Mystic (poblíž dnešního New Londonu v Connecticutu). Kolonisté indiány pod rouškou noci obklíčili, zapálili jejich obydlí a poté je na útěku z jejich domovů postříleli. Bylo zabito 400 až 700 indiánských mužů, žen a dětí. Stovky dalších byly zajaty a prodány do otroctví do Západní Indie. Pequotský náčelník Sassacus byl zajat Mohawky a popraven.

Bitva obrátila vývoj proti kdysi mocným Pequotům. Několik Pequotů, kterým se podařilo uniknout Angličanům, uprchlo k okolním indiánským kmenům a bylo asimilováno. Po válce kolonisté zakázali název „Pequot“.

Pequotská válka

.

Napsat komentář