Konfrontace Googlu s Oraclem u Nejvyššího soudu byla pro Google katastrofou

Zvětšit / „Každý ví, že API, deklarace kódů, nejsou chráněny autorským právem,“ řekla soudkyně Sonia Sotomayor během středečního ústního jednání. Většina jejích kolegů se však nezdála být přesvědčena.
Paul Marotta/Getty Images

Osm soudců Nejvyššího soudu se ve středu zdálo být skeptických k argumentu společnosti Google, že rozhraní pro programování aplikací (API) nejsou chráněna autorským právem. Nejvyšší soud vyslechl ústní argumenty v desetileté právní bitvě společnosti Google se společností Oracle. Společnost Oracle tvrdí, že Google porušil její autorská práva k programovacímu jazyku Java, když reimplementoval rozhraní Java API pro použití vývojáři aplikací pro Android.

V sázce je v tomto případě vysoká částka pro společnost Google, která by mohla společnosti Oracle dlužit miliardy dolarů jako náhradu škody. Ještě důležitější je, že vítězství společnosti Oracle by mohlo změnit způsob, jakým autorské právo zachází s rozhraními API, a dát zavedeným firmám možnost zablokovat konkurenci, která chce vytvářet kompatibilní software.

Zobrazit více

Po desetiletí před žalobou společnosti Oracle většina lidí v softwarovém průmyslu předpokládala, že rozhraní API nemohou být chráněna autorským právem. To znamenalo, že softwarová společnost může reimplementovat rozhraní API konkurenčního produktu, aby software určený pro práci s konkurenčním produktem mohl pracovat s jejím vlastním.

Výhra společnosti Oracle by to zpochybnila. Nejenže by to přineslo další práci právníkům zabývajícím se autorskými právy, ale mohlo by to vést k tomu, že se problémy s kompatibilitou softwaru budou v každodenním životě objevovat častěji. Mohlo by to také přímo ovlivnit živobytí programátorů, kteří by mohli zjistit, že jsou při změně zaměstnání častěji nuceni učit se nové programovací jazyky nebo jiné softwarové nástroje.

Vždy je riskantní extrapolovat z ústních argumentů Nejvyššího soudu. Někdy soudci kladou jedné straně těžší otázky, ale přesto rozhodnou ve prospěch této strany. Přesto jsem měl po vyslechnutí středečních argumentů problém představit si, že by většina pěti soudců přijala argument společnosti Google, že rozhraní API nelze chránit autorským právem. Pokud Google vyhraje, bude to zřejmě na užším základě – na základě, který by v budoucnu otevřel dveře dalším soudním sporům o autorská práva k API. Upřímně řečeno, zdá se, že existuje velká šance, že Oracle zvítězí.

Právník společnosti Google „odvedl příšernou práci“

Zvětšit / Soudce Samuel Alito se obává, že rozhodnutí proti autorským právům API by mohlo podkopat ochranu autorských práv pro všechny počítačové programy.
Chip Somodevilla/Getty Images

V polovině roku 2000 společnost Google věděla, že bude potřebovat mnoho vývojářů, kteří budou vytvářet aplikace pro její připravovanou platformu Android. Aby tento proces urychlila, společnost Google raději znovu implementovala programovací jazyk Java, než aby vyvíjela nový programovací jazyk od nuly. Společnost Google napsala nový kód pro spouštění programů v jazyce Java přesně podle specifikací oficiálního softwaru Java společnosti Sun (společnost Oracle následně Sun koupila). To umožnilo tisícům stávajících programátorů v jazyce Java stát se vývojáři systému Android, aniž by se museli učit nový jazyk.

Pro reimplementaci jazyka Java musela společnost Google zkopírovat názvy a typy argumentů funkcí jako java.lang.Math.max. Jinak by program v Javě, který by tyto funkce používal, v operačním systému Google nefungoval. Ustanovení § 102 písm. b) zákona o autorských právech říká, že nikdo nemůže chránit autorským právem „myšlenku, postup, proces, systém, způsob fungování, koncept, princip nebo objev“. Společnost Google dospěla k závěru, že funkce jako Math.max jsou „metodami provozu“, protože programátoři jejich vyvoláním „provozují“ platformu Java. Proto společnost Google nekoupila od společnosti Sun licenci, což o několik let později vedlo k soudnímu sporu.

Reklama

Tato praxe je v softwarovém průmyslu velmi rozšířená. Společnost Oracle například reimplementovala rozhraní API S3 společnosti Amazon, aby zákazníci, kteří vytvořili software pro cloudovou platformu společnosti Amazon, mohli snadno přejít na konkurenční cloudovou platformu společnosti Oracle.

Strategií společnosti Oracle po celou dobu desetileté právní bitvy bylo v podstatě popírat, že by na rozhraní API bylo něco zvláštního. Podle názoru společnosti Oracle je specifikace API – v podstatě jen seznam názvů funkcí a typů argumentů – počítačový kód, který lze chránit autorskými právy stejně jako jakýkoli jiný kód. Společnost Oracle tvrdí, že pokud soudy zbaví specifikace API autorskoprávní ochrany, mohli by právníci použít stejné argumenty k oslabení autorskoprávní ochrany jakéhokoli počítačového programu.

Soudce Samuel Alito vyjádřil tuto obavu ve své první otázce právníkovi společnosti Google Thomasi Goldsteinovi.

Reklama

„Obávám se, že podle vašeho argumentu hrozí, že veškerý počítačový kód ztratí ochranu podle 102(b),“ řekl Alito. „Jak se vaše stanovisko vyrovnává s výslovným záměrem Kongresu poskytnout ochranu počítačovým kódům?“

Pravděpodobně nejdůležitějším Goldsteinovým úkolem zde – a během celé středeční argumentace – bylo přesvědčit soudce, že existuje důležitý rozdíl mezi API a ostatním kódem a že tento rozdíl má právní důsledky.

„Odvedl příšernou práci,“ řekl Arsu ve středečním telefonickém rozhovoru právní vědec z Cornellovy univerzity James Grimmelmann. „Na úrovni nuancí, do kterých byl ochoten se pustit, byl jeho případ prohraný. Jediný způsob, jak ho prosadit, je nuancovat to, co znamená prohlásit kód.“

Google čelil tvrdému davu

Zvětšit / Soudce Clarence Thomas přirovnal kopírování rozhraní API Javy společností Google k fotbalovému týmu, který převzal herní příručku soupeře.
MANDEL NGAN/AFP via Getty Images

Rozdíl mezi programem a API dává intuitivní smysl programátorům, kteří API pravidelně používají (a píší programy) při své každodenní práci. Ale soudcům Nejvyššího soudu, z nichž všichni jsou právníci starší 50 let, to zdaleka tak zřejmé není.

Možná by Goldsteinovi pomohlo, kdyby použil barvité analogie nebo reálné příklady ze softwarového průmyslu, aby soudcům pomohl pochopit tento rozdíl, ale on toho udělal jen velmi málo. Místo toho stále dokola opakoval hrstku abstraktních právních argumentů. Zdálo se, že Goldstein nikdy nepřišel s vysvětlením jedinečnosti API, které by soudci považovali za přesvědčivé.

Reklama

Když přišel na řadu soudce Brett Kavanaugh, mladší soudce soudu, a tedy poslední, kdo kladl otázky, bylo jasné, že jeho myšlení Goldsteinovy předchozí odpovědi nezměnily. Právníci společnosti Oracle, poznamenal Kavanaugh, „říkají, že deklarování kódu je metodou operace pouze ve stejném smyslu, v jakém jsou metodami operace počítačové programy jako celek, a proto by váš argument o metodě operace pohltil ochranu počítačových programů.“

„Nesmíte kopírovat písničku jen proto, že je to jediný způsob, jak kopírovat písničku,“ řekl Kavanaugh ve své další otázce Goldsteinovi. „Proč zde tato zásada nehraje roli?“

Krátce řečeno, Kavanaugh se zdál být zcela nepřesvědčen, že na API je něco charakteristického, co by ospravedlňovalo odlišné zacházení podle autorského práva.

Reklama

Justice Clarence Thomas se zdála být stejně nepřesvědčená. V jednu chvíli přirovnal jednání Googlu k fotbalovému týmu, který přebírá herní příručku soupeře. Soudce Neil Gorsuch poznamenal, že „jiní konkurenti dokázali přijít s telefony, které fungují dobře, aniž by se dopouštěli takového kopírování.“

Takže zde byli nejméně čtyři soudci – Kavanaugh, Alito, Thomas a Gorsuch – kteří se zdáli být skeptičtí vůči stanovisku společnosti Google, že rozhraní API nelze chránit autorskými právy. Pokud by všichni čtyři hlasovali pro Oracle, nejlepší, v co by Google mohl doufat, by byla remíza. Nerozhodný výsledek by byl pro Google stále prohrou, protože by ponechal v platnosti vítězství společnosti Oracle na odvolací úrovni, ale nezavedl by celostátní precedens. Pokud by Google ztratil jednoho dalšího soudce, vytvořil by celostátní precedent ve prospěch autorských práv API.

„Měli jste padající nebe“

Zvětšit / Soudce Stephen Breyer tvrdil, že autorská práva API jsou podobná tomu, jako kdyby se společnosti vyrábějící psací stroje povolila autorská práva na rozložení klávesnice QWERTY.
MANDEL NGAN/AFP via Getty Images

Google nebyl u soudu zcela bez obhájců. Několik soudců totiž dokázalo vyjádřit postoj společnosti Google lépe než její vlastní právník.

„Je to jako klávesnice QWERTY,“ řekl Breyer v otázce právníkovi společnosti Oracle. „Na začátku jste nemuseli mít klávesnici QWERTY na psacích strojích. Ale proboha, kdybyste teď někomu dovolili, aby na ni měl autorská práva, ovládl by všechny psací stroje, což ve skutečnosti nemá s autorskými právy nic společného.“

Reklama

Stejně jako by autorská práva na QWERTY uzamkla písaře k používání psacích strojů určité společnosti, navrhl Breyer, autorská práva na Java API by uzamkla programátory, kteří se naučili Javu, k používání pouze implementací Javy licencovaných společností Oracle.

V další otázce pro právníka společnosti Oracle nabídla soudkyně Sonia Sotomayor nejjasnější vysvětlení dne, o co v tomto případě jde. Její komentář stojí za to dlouze citovat:

Ve svém úvodním prohlášení jste měl na mysli padající nebe, pokud rozhodneme ve prospěch společnosti Google. Problém s tímto argumentem pro mě spočívá v tom, že se zdá, že od roku 1992 není aplikačně-programovací rozhraní, jehož součástí je deklarující kód, chráněno autorským právem. Implementační kódy ano.

Podle tohoto chápání se kolem aplikací vybudovala průmyslová odvětví, která vědí, že mohou kopírovat jen to, co je nezbytné pro běh aplikace, ale vše ostatní musí změnit. To je to, co zde udělala společnost Google. Proto si vzali méně než 1 procento kódu Javy…

Každý ví, že API, deklarace kódů, nejsou chráněny autorským právem. Implementační kódy ano. Tak mi prosím vysvětlete, proč bychom teď měli převracet to, co průmysl považoval za prvky podléhající autorskému právu a prohlásil, že některé jsou operační metody a některé jsou výrazy.

Právník společnosti Oracle Joshua Rosenkranz zpochybnil premisu Sotomayorovy otázky. „Ani v jednom případě nebylo řečeno, že můžete toto obrovské množství kódu zkopírovat do konkurenční platformy a použít jej ke stejnému účelu,“ řekl Sotomayorové. „Nikdo neudělal tento rozdíl mezi implementací kódu a deklarací kódu. Nenajdete jediný případ, který by to dělal.“

To byla jedna z nejpozoruhodnějších věcí na středečních argumentech: Společnost Oracle i Google tvrdily, že postoj druhé strany by narušil ustálená očekávání v softwarovém průmyslu. Grimmelmann pro Ars uvedl, že Google zde měl lepší argumenty. Existuje jen málo precedentů, které se konkrétně zaměřují na autorskoprávní status deklarovaného kódu. Řada odvolacích soudů však rozhodla, že softwarová rozhraní nelze chránit autorským právem. A na základě tohoto chápání vzniklo velké množství softwarových projektů.

Reklama

Kromě Breyera a Sotomayorové položila některé otázky i soudkyně Elena Kaganová, což naznačuje, že by mohla mít pro postoj společnosti Google pochopení. Ale i kdyby se všichni tři tito soudci postavili na stranu Googlu, společnost by stále potřebovala další dva hlasy, aby zvrátila rozhodnutí soudu nižší instance ve prospěch autorských práv API.

Orlí čtenáři si možná všimli, že argumentace se zdála být rozdělena podle stranického klíče. Kavanaugh, Thomas, Alito a Gorsuch – všichni zjevní skeptici vůči Googlu – patří ke konzervativcům soudu. Sotomayorová, Breyerová a Kaganová tvoří liberální křídlo. Předseda soudu Roberts, který kladl tvrdé otázky oběma stranám, je konzervativec, ale od odchodu soudce Anthonyho Kennedyho do důchodu v roce 2018 byl často považován za rozhodující hlas soudu.

Grimmelmann tvrdí, že to byla náhoda. Například zesnulá liberální soudkyně Ruth Bader Ginsburgová byla známá jako zastánkyně autorských práv a mohla se snadno postavit na stranu společnosti Oracle, kdyby ještě žila. Soudce Gorsuch byl před svým nástupem do Nejvyššího soudu autorem přinejmenším jednoho holubičího stanoviska k otázkám autorského práva. V rozhodnutí o společnosti Aereo z roku 2014 všichni liberálové soudu (spolu se dvěma konzervativci) rozhodli, že společnost Aereo porušila autorská práva, zatímco tři další konzervativci vyjádřili nesouhlas.

Reklama

Přesto je zjevná sestava liberálů většinou nakloněných společnosti Google a konzervativců většinou nakloněných společnosti Oracle pro společnost Google zlověstným znamením vzhledem k tomu, že konzervativci mají u soudu většinu 5:3 hlasů.

I těsné vítězství Googlu by mohlo způsobit chaos v softwarovém průmyslu

Zvětšit / Generální ředitel Googlu Sundar Pichai.

Hlavním argumentem Googlu bylo, že rozhraní API nelze chránit autorským právem – toto stanovisko Federální odvolací soud odmítl, když ho Google vznesl již v roce 2014. Společnost Google má však také záložní pozici: že její používání rozhraní API Javy je povoleno doktrínou spravedlivého užití autorských práv.

Porota v roce 2016 rozhodla ve prospěch argumentu společnosti Google o spravedlivém užití, ale federální soudní obvod toto rozhodnutí v roce 2018 zrušil. Několik soudců zaměřilo svou pozornost na tyto otázky spravedlivého užití. Konkrétně se někteří soudci ptali, zda je vhodné, aby odvolací soud zrušil rozhodnutí poroty o spravedlivém užití. Tradičně mají o skutkových otázkách rozhodovat poroty, nikoli soudci. Společnost Google tvrdila, že spravedlivé použití je dostatečně skutkově náročná otázka a že Federální soudní dvůr neměl zrušit verdikt poroty, že použití společností Google bylo spravedlivé.

Reklama

Jedná se o složitou procesní otázku, která je ortogonální k otázkám statusu autorských práv k API. Grimmelmann řekl společnosti Ars, že existuje reálná šance, že se Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí zaměří na tuto otázku – možná pošle případ zpět k soudům nižších stupňů, aby vedly ještě více sporů.

To by mohlo dát Nejvyššímu soudu únik, pokud by se chtěl vyhnout rozhodnutí v otázce autorských práv k API, která je předmětem vysokých sázek. Soudci by mohli rozhodnout ve prospěch společnosti Google z procesních důvodů a odmítnout vůbec rozhodnout o otázce autorských práv API. Takový výsledek by byl samozřejmě nesmírně frustrující pro právní vědce a softwarový průmysl, který na vyřešení této otázky netrpělivě čekal posledních šest let.

Ať tak či onak, vítězství společnosti Google v úzké procesní otázce by v softwarovém průmyslu vyvolalo velkou právní nejistotu. Řada softwarových společností má produkty založené na nelicencovaném používání rozhraní API konkurence. Ať už Nejvyšší soud řekne, že rozhraní API jsou chráněna autorským právem, nebo to nechá otevřené, můžeme očekávat neustálý příval žalob. Takže i když se nejvyššímu soudu možná podaří v tomto volebním období této otázce vyhnout, pravděpodobně nezmizí.

Reklama

Rozhodnutí ve věci se očekává v nejbližších měsících.

.

Napsat komentář