John Dickinson

Kdo byl John Dickinson?

John Dickinson byl otec zakladatel Spojených států amerických, který byl známý jako „Pero revoluce“. Proslavil se v roce 1767 jako autor „Dopisů farmáře z Pensylvánie obyvatelům britských kolonií“. Dopisy pomohly obrátit veřejné mínění proti Townshendovým zákonům, které přijal britský parlament. Dickinson se také podílel na přípravě Článků konfederace a na tvorbě americké ústavy. Jeho odkaz je uctíván prostřednictvím Dickinson College a Penn State’s Dickinson School of Law, obě v Carlisle v Pensylvánii.

Raná léta

Dickinson se narodil v roce 1732 v bohaté kvakerské rodině v Marylandu. O šest let později se rodina přestěhovala na panství v Delaware. V 18 letech Dickinson následoval svého otce, soudce v Delaware, a začal studovat práva ve filadelfské advokátní kanceláři. V roce 1753 odjel Dickinson do zámoří a čtyři roky studoval u londýnského soudu. Během pobytu vyslechl přední myslitele té doby, kteří diskutovali o osvícenské filozofii a právech jednotlivce. Tato zkušenost mu přiblížila vztah mezi historií a politikou a ovlivnila zbytek Dickinsonova života.

Po návratu do Filadelfie v roce 1757, kde se věnoval právnické praxi, Dickinson zaznamenal růst své reputace v právnické oblasti. O tři roky později se poprvé pustil do politiky a brzy byl zvolen jak do zákonodárného sboru státu Delaware, tak do sněmu Pensylvánie (což bylo umožněno Dickinsonovým pobytem v obou regionech). V roce 1764 se postavil Benjaminu Franklinovi v otázce nahrazení pensylvánského vlastnického práva královským právem (Dickinson byl proti). Dickinson prohrál jak debatu, tak své křeslo v pensylvánském sněmu.

Era nespokojenosti

Po skončení sedmileté války (1756-1763) se britská vláda ocitla v hlubokých dluzích a začala hledat způsoby, jak získat příjmy. Parlament přijal v roce 1765 zákon o kolkovném, který uvalil přímou daň na konkrétní výrobky dovážené do kolonií. Kolonisté se proti této dani předvídatelně postavili s ostrým odporem a tvrdili, že jde o zdanění bez zastoupení, a organizovali bojkot britského zboží.

Dickinson byl díky svému silnému a rozvážnému hlasu vybrán, aby v roce 1765 zastupoval Pensylvánii na kongresu o Stamp Act, kde vypracoval návrh rezoluce tohoto orgánu proti Stamp Act. Ačkoli parlament v roce 1766 Stamp Act zrušil, ignoroval protesty kolonistů a v roce 1767 přijal Townshendovy zákony, které uvalily nové daně na zboží dovážené do kolonií. Brzy poté začal Dickinson pod pseudonymem „Fabius“ publikovat v Pennsylvania Chronicle své „Dopisy farmáře z Pensylvánie obyvatelům britských kolonií“. Dopisy obhajovaly pokojný odpor proti útlaku a varovaly před revolucí jako odpovědí na porušování britských zákonů. Dopisy byly přetištěny v mnoha koloniálních novinách, které obhajovaly opatrný odpor vůči britské tyranii.

V roce 1770 se Dickinson oženil s Mary Norrisovou, dcerou bývalého předsedy pensylvánského sněmu, a manželé spolu měli pět dětí (i když pouze dvě přežily kojenecký věk).

Deklarace nezávislosti a americká ústava

Po službě v různých funkcích, včetně bojů během revoluční války, byl Dickinson zvolen do zákonodárného sboru státu Delaware a později byl zvolen guvernérem. Během druhého kontinentálního kongresu panovalo mezi delegáty velké napětí a intenzivně se diskutovalo o revoluci, ale Dickinson odmítl hlasovat pro Deklaraci nezávislosti nebo ji podepsat s tím, že vznikající národ není připraven na otevřenou vzpouru proti nejmocnějšímu impériu na světě. Nakonec se zdržel hlasování, aby celkový součet hlasů pro nezávislost byl jednomyslný.

Po revoluční válce v roce 1779, v níž bojoval v různých rolích, působil Dickinson v Kongresu Konfederace a o dva roky později byl zvolen prezidentem státu Delaware (v roce 1782 byl zvolen prezidentem Pensylvánie). V roce 1786 předsedal Annapoliskému konventu, svolanému k řešení obav z článků Konfederace. Následujícího roku zastupoval Dickinson Delaware na Konventu o Ústavě ve Filadelfii. Bohužel nemoc zabránila Dickinsonovi dokument podepsat a jeho jméno na pergamen připsal kolega.

Závěrečná léta

Dickinson se vrátil do Delawaru, kde dělil svůj čas mezi soukromý život a politické povinnosti. Působil jako předseda delawarského ústavního konventu a byl neformálním poradcem prezidenta Thomase Jeffersona. Dickinson zemřel 14. února 1808 ve svém domě ve Wilmingtonu ve státě Delaware

.

Napsat komentář