Gádův kmen | Baptistická církev Shiloh, VA – oficiální webové stránky


O Gádovi Mojžíš řekl: Požehnaný je ten, kdo rozšiřuje Gád, bydlí jako lev a trhá paži i korunu hlavy. První díl si opatřil pro sebe, protože tam byl vyhrazen podíl zákonodárce. Přišel s hlavami lidu; vykonával Hospodinovu spravedlnost a jeho soud s Izraelem. (Dt 33,20-21)
Gad byl sedmým synem Jákobovým. Jeho matkou byla Zilpa, která byla služebnou Ley. Gádovo jméno pochází z hebrejského slova oddíl. Lea ho pojmenovala Gád a řekla: „Přichází oddíl“. Gád byl součástí spiknutí, jehož cílem bylo prodat Josefa do Egypta.
Gád se vydal s Jákobem a jeho rodinou na cestu z Paden Aramu do Kanaánu a později do Egypta. Později byl poslán do Egypta, aby nakoupil obilí během hladomoru v Kanaánu. Gád se později přestěhoval do Egypta a žil tam se svými sedmi syny. Jákob Gádovi na smrtelném loži požehnal.
Jákobova proroctví
„Gáde, na něj bude šlapat vojsko, ale on nakonec zvítězí“. (1. Mojžíšova 49,19)
Vedoucí kmene
diakon Donald Gibson
diakon Daryl Cox
diakonka Franceil S. Langová
diakonka Etta V. Willsonová
kontakt kmene Gádů

.

Napsat komentář