DrugsData.org (dříve EcstasyData): Podrobnosti o testu : Výsledek #3250 – Blue Dolphin, 3250

ID:

Název:

Blue Dolphin

Další názvy:

Modrý delfín, FLY39

Marquis:Marquisův test je polní zkouška s použitím činidla, která se provádí tak, že se na malý vzorek testovaného materiálu umístí kapka kapalného činidla. Chemické látky v činidle reagují různě s různými chemikáliemi a zbarvují se různými barvami podle toho, co je v testovaném materiálu.

Černá / fialová

Meckeho:Meckeho test je stejně jako Markýzův test polní zkouška činidlem prováděná umístěním kapky kapalného činidla na vzorek zkoumaného materiálu. Meckeho činidlo se používá především k identifikaci heroinu a jiných opiátů.

Tmavě tyrkysová

Mandelinův:Mandelinův test je terénní zkouška činidla prováděná umístěním kapky tekutého činidla na vzorek daného materiálu. Mandelin se používá především k detekci ketaminu a PMA. Jedná se o směs metavanadičnanu amonného a koncentrované kyseliny sírové.

modrá až tmavě modrá

GC/MS:Laboratorní test GC/MS

  • TFMPP: 2
  • BZP: 1
  • MDMA: 1 MDMA alias extáze, E, X

.

Napsat komentář