Castiglione

Baldassare Castiglione
Ital, 1478-1529
Il Libro del Cortegiano (Kniha dvořana)
První vydání z roku 1528, z tiskárny Aldus Manutius v Benátkách
Division of Rare and Manuscript Collections, Cornell University Library

Jedná se o jednu z nejvlivnějších knih renesance. Do konce 16. století byla přeložena do všech významných evropských jazyků. O hloubce její přitažlivosti může svědčit historka, že císař Svaté říše římské Karel V. měl u své postele tři knihy: Bibli (v latině), Machiavelliho Knížete a Castiglioneho Il Cortegiano (obě v italštině).

Kniha zaznamenává imaginární debatu mezi urozenými dvořany vévody z Urbina na téma, jaké vlastnosti tvoří dokonalého dvořana. Rozhovor se často stáčí ke vztahu mezi muži a ženami a zejména k tomu, co se sluší dělat ve věci společenskosti a lásky. V roce 1506 se Castiglione v Boloni setkal s budoucím francouzským králem Františkem I.. To bylo pro francouzský dvůr z hlediska image velmi přínosné, jak ukazuje 42. kapitola Dvořana. František I. vlastnil výtisk knihy ve své osobní knihovně v Blois (dnes v BnF Res. *E52). Další zajímavostí je, že v roce 1529 byl nově vytvořený úřad lecteur du Roi (muž pověřený hlasitým předčítáním králi) přidělen Jacquesu Colinovi, autorovi prvního překladu Castiglioneho do francouzštiny.

Napsat komentář